Aktualności

Dolina Baryczy przykładem dla Europy

W dniach 02-04.12.19 r.  miała miejsce w Brukseli Konferencjia pn.: Post 2020:Local Action in a Changing World

 

Konferencja gromadziła ponad 400 uczestników z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk związanych z wdrażaniem w Europie lokalnych strategii rozwoju w ramach mechanizmu CLLD – czyli rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność (w j. polskim - RLKS). Konferencja była okazją do identyfikacji kierunków i wyzwań na kolejne lata dla angażującego partnerów społecznych publicznych i gospodarczych mechanizmu RLKS.  

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zostało zaproszone jako jeden z 40 wystawców – mieliśmy okazję zaprezentować nie pojedynczy projekt, ale 3 systemowe działania realizowane w Dolinie Baryczy przy wykorzystaniu dwóch funduszy – wiejskiego i rybackiego.  Zaproszenie oraz organizacja wystawy to duże wyróżnienie a także doskonała okazja do promocji obszaru i aktywności mieszańców Doliny Baryczy. To również szansa na prezentację skali zmian możliwych do realizacji z wykorzystaniem różnych funduszy– mówi Inga Ozga – prezes Stowarzyszenia.

Prezentowaliśmy system identyfikacji i certyfikacji produktów i usług lokalnych Dolina Baryczy Poleca – za którym idzie ukierunkowanie środków strategii na promocję, rozwój i wsparcie usług turystycznych i okołoturystycznych. Przedstawiony został Program Edukacja dla Doliny Baryczy  służący pogłębianiu wiedzy i budowaniu tożsamości lokalnej mieszkańców Doliny Baryczy, który angażuje ponad 11 tys. uczniów i realizowany jest we współpracy z placówkami edukacyjnymi wszystkich szczebli, a także z ośrodkami edukacji pozaszkolnej. Odwiedzającym wystawę podobały się tez Dni Karpia w Dolinie Baryczy - jako przykład systemowej współpracy wszystkich sektorów na rzecz wsparcia zrównoważonego rozwoju i rybactwa.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się aspekt zarządzania systemami, który odbywa się wyłącznie on – line za pomocą dedykowanych serwisów internetowych.

Identyfikacja ofert, nabór wniosków, ocena Kapituły czy coroczne sprawozdania użytkowników znaku Dolina Baryczy Poleca, a nawet podpisywanie umów i rozliczenia finansowe odbywają się wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego www.dbpoleca.barycz.pl. Taki sposób komunikacji i realizacji - po przełamaniu oporów ze strony partnerów- bardzo usprawnił pracę. Ponad 70 podmiotów może na bieżąco aktualizować  blisko 130 ofert turystycznych –których aktualność jest kluczowa w branży turystycznej.

Nauczyciel , edukator, dyrektor szkoły, nadzorująca gmina czy Partnerstwo za pośrednictwem platformy internetowej na bieżąco może badać postępy w realizacji Programu Edukacji dla Doliny Baryczy. Ponad 500 osób za pośrednictwem strony www.edukacja.barycz.pl monitoruje swoje działania, tj. przeprowadzone zajęcia, udostępnione scenariusze, odbyte wyjazdy do ośrodków edukacji pozaszkolnej. Pomimo, że podstawowy monitoring trwa nie więcej niż 1 minutę – pozwala na gromadzenie informacji o tym co dzieje się w 56 szkołach w szkołach i 27 ośrodkach w zakresie edukacji o Dolinie Baryczy oraz przeciwdziałania zamianom klimatu. Elektroniczne narzędzie zostało wykorzystane do monitoringu i rozliczenia grantów - które w kwocie ponad 120 tys. zł, Stowarzyszenie przekazało w 2019 r. na blisko 250 wyjazdów dla ponad 7500 uczniów. Co ważne, za pośrednictwem ankiety zaangażowani nauczyciele przygotowują również indywidualne raporty z uczestnictwa w zacięciach – to nie tylko merytoryczna  informacja zwrotna dla samego ośrodka, ale też doskonała wskazówka dla innych nauczycieli i rodziców, która z proponowanych ponad 140 ofert edukacyjnych jest warta polecania. Innowacja z wykorzystaniem portalu przyjęła się i będzie wykorzystana w kolejnych grantach zaplanowanych już w 2020 r.  nie tylko dla uczniów,  ale i dla seniorów.

Za pośrednictwem strony www.dnikarpia.barycz.pl zgłaszać się również mogą organizatorzy wydarzeń w ramach Dni Karpia -elektroniczny formularz pozwala w krótkim czasie zebrać i opracować już ponad 80 ofert tworzących coroczny program. To bardzo ułatwia pracę, szczególnie, że zapytania o jesienne wydarzenia mamy już w maju. Przygotowanie oferty to jedno, promocja to jednak kolejne wyzwanie – w tym celu wykorzystujemy zbierane co roku, w ramach nagrodobrania dane. Uczestnicy wydarzeń w zamian za opinię dot. wydarzenia otrzymują okolicznościowy gadżet lub produkty lokalne. Stowarzyszenie uzyskuje w ten sposób informacje zwrotne co do profilu, skuteczności promocji oraz preferencji gości. Organizatorzy otrzymują zanonimizowane opinie na temat wydarzenia. Informacje pozwalają na doskonalenie jakości ofert, organizację promocji i poszukiwanie partnerów. To również baza ponad 2 tys. zainteresowanych kolejnymi edycjami osób, do których w pierwszej kolejności wysyłamy informacje i wiemy, że ponad 60% z nich wraca do Doliny Baryczy.  

Udział w konferencji był to doskonałą okazją do poznania bardzo interesujących projektów z całej Europy – (więcej o prezentowanych projektach w publikacji Farnet) był też czasem intensywnych warsztatów nad przyszłością oraz okazją do prezentacji skuteczności podejścia RLKS, w którym mieszkańcy obszaru mogą planować i brać odpowiedzialność za rozwoju obszaru. Najważniejszym postulatem popieranym przez obecnych na konferencji przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli funduszy było takie planowanie kolejnej perspektywy finansowej, by wsparcie w ramach CLLD było możliwe nie tylko z wykorzystaniem 1 czy 2, ale 4 funduszy (EFROW, EFRM,EFS, EFRR). W Polsce tylko 2 województwa (kujawsko-pomorskie i podlaskie) zdecydowało się na taki model –pomimo początkowych trudności – dziś wiedzą, że RLKS jest skutecznym narzędziem wsparcie obszarów wiejskich i miejskich – z nieporównywalnie większymi środkami do dyspozycji. Pomimo że jesteśmy za półmetkiem wdrażania strategii dla Doliny Baryczy to już uczestniczymy w planowaniu kolejnej perspektywy.  Najważniejsze by na  szczeblu krajowym i wojewódzkim dotrzeć do osób odpowiedzialnych za programowanie środków i przekonać ich, że doświadczenie lokalnych grup działania, oddolne zaangażowanie budowania dialogu pomiędzy partnerami oraz planowanie wielofunduszowych strategii jest i może być bardzo skutecznym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich również w kolejnej perspektywie 2020 – 2027.

Zobacz relacje z konferencji na Facebooku


Na zdjęciu  od lewej Inga Ozga - LGD  Partnerstwo dla Doliny Baryczy , Edward Trojanowski - LGD Zalew Zegrzyński, Joanna Gierulska - naczelnik wydziału w  MRIRW, Przedstawicielka LGD Ziemia Łowicka, Roman Guziak -Stowarzyszenie Etna, siedzi Piotr Sadłocha - Prezes Polskiej Sieci LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij