Aktualności

Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 27.07-03.08.2018

Zapraszamy do konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji w trybie konkursowym!

 


Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" wystąpił w dniu 19.08.2018 r. z inicjatywą zmiany Lokalnych kryteriów wyboru, zgodnie z par. 39 pkt. 6,7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

Poniżej zamieszczamy projekt lokalnych kryteriów wyboru, które będą obowiązywały w najbliższych naborach w trybie konkursowym.

Kolejnym etapem zmiany kryteriów jest ich upublicznienie i umożliwienie wnoszenia uwag przez wszystkich mieszkańców obszaru, zgodnie z par. 39 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". 
Uwagi do ich treści można zgłaszać w terminie do 03.08.2018 r. (piątek) do godz. 15.00 za pośrednictwem FORMULARZA.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie m.in. przedstawienie zakresu zmian w kryteriach wyboru oraz dyskusja nt. ich zmian, a także przedstawienie możliwości pozyskania środków w ramach LSR w kolejnych naborach.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2018 (piątek) w godz. 12-14 w sali konferencyjnej w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu przy Pl. Ks. E. Waresiaka 7Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij