Aktualności

Nabór wniosków do konkursu programu „Działaj Lokalnie”

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza nabór wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2022


NA CO?

 pW ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

DLA KOGO?

Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

Grupa nieformalna składająca wniosek powinna najpóźniej w dniu wysłania wniosku uzyskać pisemną zgodę na udzielenie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki)  w celu przedłożenia w Ośrodku DZIAŁAJ LOKALNIE.

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.


JAK i KIEDY?

 Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

  • pierwszy etap naboru od 24.03.2022 – 25.04.2022,
  • drugi etap naboru mija 09.05.2022 (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)
  • ewentualny trzeci etap mija 23.05.2022.

Termin realizacji projektów: 10 maja 2022 – 31 grudzień 2022

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 10 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 25.04.2022 r. do godz. 24:00; lub gdy nie wyczerpie się pula środków w pierwszym etapie: do 09.05.2022 r. lub do 23.05.2022.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.


ILE ?

Pula przeznaczona na granty w naborze 2022 roku wynosi 55.500 zł.

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego 5% w postaci finansowej.

UWAGA ZMIANA W 2022 ROKU!

nie ma konieczności wkładu własnego w postaci finansowej - wyłącznie dla projektów dotyczących w całości zapobiegania epidemii lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii; lub projektów dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy.  

Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie. Pozostała część lub całość wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).


JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.


SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

Pierwszy termin szkolenia:  05.04.2022 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 20:00

Link do szkolenia:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/84294567605?pwd=Q1k4TE1SWENXc3dCNFJiV2RYUWxldz09

Meeting ID: 842 9456 7605

Passcode: szkolenie

Drugi termin szkolenia: 12.04.2022 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 20:00

Link do szkolenia:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/86879347212?pwd=eWs2czY1aFNaU3FPOHU0ZmFJSnpyQT09

Meeting ID: 868 7934 7212

Passcode: szkolenie


Z chętnymi osobami, które chciałyby przetestować połączenie on-line, przeprowadzona zostanie próba połączenia on-line dzień przed pierwszym szkoleniem (04.04.2022 poniedziałek od godz. 20.00 do 20.30). 

Link do połączenia testowego/próbnego:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/83678277278?pwd=R21hdjRMS21yblowbFBGZ1A2djF0QT09

Meeting ID: 836 7827 7278

Passcode: test

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

Link do materiału szkoleniowego na sesji on-line:  http://www.dzialaj.barycz.pl/files/?id_plik=293


Informacji  w zakresie rejestracji do generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 12:00 – 20:00


KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 71 38 30 432 lub 509 203 385 lub mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Demianiuk-Ozga animator lokalny, dyrektor biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij