Biuro

Nasze serwisy

Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" stworzyło i na bieżąco redaguje szereg serwisów, gdzie można znaleźć interesujące Państwa informacje szczegółowe.

WWW.NASZA.BARYCZ.PL

Serwis jest skierowany do mieszkańców obszaru, chcących zdobyć wiedzę o działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, włączyć się aktywnie jego działania lub być ich odbiorcą. Serwis rozprowadza do pozostałych, opisanych poniżej serwisów tematycznych, będących własnością Stowarzyszenia oraz do stron internetowych partnerów strategicznych – samorządów, ważnych instytucji i przedsiębiorstw, organizacji.

W serwisie można zamówić newsletter i otrzymywać aktualności ze wszystkich serwisów na prywatną skrzynkę mailową. 

Serwisy tematyczne:

WWW.PROJEKTY.BARYCZ.PL

Serwis podsumowuje wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2007 - 2013 na obszarze Doliny Baryczy. Znajdują się tu informacje o przeprowadzonych naborach (złożone wnioski, wyniki konkursów), zrealizowanych projektach, które można również za pomocą mapy zlokalizować na obszarze. Dzięki serwisowi prowadzony jest również monitoring wdrażania poprzez umożliwienie przesyłania informacji za pomocą formularzy on-line.

Serwis zawiera także aktualne informacje dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, informuje o zrealizowanych konsultacjach, procesie tworzenia dokumentu planistycznego.

Dzięki serwisowi każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się szczegółów nt. zasad wdrażania nowej strategii, harmonogramu planowanych naborów, lokalnych kryteriów wyboru dla operacji, planu komunikacji (harmonogramu szkoleń i działań informacyjnych) oraz możliwych kwot wsparcia.

WWW.DBPOLECA.BARYCZ.PL

Serwis pełni rolę elektronicznej bazy lokalnych producentów i usługodawców. W serwisie produkty i usługi są podzielone na odpowiednio 12 i 7 podkategorii: produkty spożywcze, rękodzielnicze i inne (razem 12 podkategorii) oraz usługi turystyczne, tj. noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne, przewodnicy, wypożyczalnie, edukacyjne i okołoturystyczne).

Serwis służy jako informacja dla innych producentów i usługodawców, w jaki sposób starać się o Znak "Dolina Baryczy Poleca" w systemie jakości oraz innych podobnych oraz daje informacje turystom, osobom prywatnym zainteresowanym zakupem produktów i usług. Specjalne miejsce w serwisie zajmują produkty i usługi ze Znakiem „Dolina Baryczy Poleca”.

Na portalu mogą rejestrować się podmioty, chcące założyć i prowadzić profil swojej oferty. Za pośrednictwem strony mogą też złożyć wniosek o certyfikat – przyznanie Znaku „Dolina Baryczy Poleca”. Portal służy również za aplikację do elektronicznej oceny złożonych wniosków oraz weryfikacji podmiotów w ramach monitoringu, przez Kapitułę Znaku "Dolina Baryczy Poleca". Na podstawie danych zawartych w serwisie, opracowywane są materiały promocyjne o ofercie turystycznej oraz aktualizowana jest mapa interaktywna, dostępna również z poziomu serwisu www.nasza.barycz.pl

WWW.AKTYWNI.BARYCZ.PL

Serwis jest redagowany przez aktywne sołectwa z Doliny Baryczy. Na 186 sołectw w 8 gminach regionu, 51 ma konto w serwisie. Sołectwa na łamach serwisu chwalą się swoją działalnością, zapraszają na wydarzenia, relacjonują imprezy i spotkania, publikują ogłoszenia dla mieszkańców.

Dodatkowo w serwisie istnieją zakładki informujące o działaniach aktywizujących, podejmowanych dla i z mieszkańcami – wioski tematyczne, questy.

Zapraszamy wszystkie chętne sołectwa do założenia konta wsi w serwisie. W tym celu należy skontaktować się z naszym biurem.

WWW.DZIALAJ.BARYCZ.PL

Serwis wspiera działanie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” jako Lokalnej Organizacji Grantowej, udzielającej dotacji małym organizacjom i inicjatywom z obszarów wiejskich i miejskich w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.

Konta w serwisie zakładane są beneficjentom konkursu, którzy otrzymali dotację. Za pośrednictwem serwisu informują oni o postępach w realizacji zadań projektowych.

WWW.DNIKARPIA.BARYCZ.PL

Serwis dedykowany jest cyklowi wydarzeń, promujących walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i kulinarne regionu, organizowanym w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy.

Serwis co roku dostosowywany jest wyglądem do wizerunku kampanii danego roku. Posiada rozbudowane kalendarium oraz wyszukiwarkę, z podziałem na kategorie imprez: imprezy plenerowe, aktywne, edukacyjne, kolacje rybne; bogato rozbudowany jest system ikonek, dających dodatkowych informacji nt. charakteru wydarzeń, możliwości udziału itp. Po każdym wydarzeniu przy imprezie publikowana jest relacja oraz galeria zdjęć. Serwis stanowi bogatą dokumentację każdorocznego edycji Dni Karpia w Dolinie Baryczy.

WWW.EDUKACJA.BARYCZ.PL

To serwis społecznościowy tworzony głównie przez nauczycieli, edukatorów z Doliny Baryczy dla nauczycieli, edukatorów, uczniów, mieszkańców, turystów. To zbiór materiałów edukacyjnych dotyczących Doliny Baryczy, propozycja ciekawych zajęć ośrodków edukacji pozaformalnej oraz szeroka baza wiedzy dotycząca naszego obszaru – znajduje się w niej leksykon Doliny Baryczy, baza zdjęć, publikacji, ciekawych lokalnych kolekcji, propozycje ścieżek. W serwisie znajduje się też miejsce zabaw dla dzieci (nauka przez zabawę) oraz zaproszenia na wydarzenia edukacyjne. Wygodne wyszukiwarki serwisu sprawią, że szybko i wygodnie można wyszukać interesujące informacje.

WWW.SZLAKKARPIA.BARYCZ.PL

Serwis pokazuje szlak atrakcji turystycznych, edukacyjnych i gastronomicznych, oznaczonych w regionie kolorowymi karpiami. Każdy z obiektów wyróżniony karpiem ma tam swój  opis i galerię zdjęć oferty.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij