Aktualności

Projekt współpracy pt: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich rozpoczęty.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy " jest jednym z 9 partnerów projektu współpracy  pt: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich. Projekt współfinansowany jest w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy 2016-2022 w ramach  współpracy miedzyterytorialnej LGD, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", ze środków  PO "Rybactwo i Morze" oraz środków własnych Stowarzyszenia. 
Ze strony Stowarzyszenia w każdym ze szkoleń zaplanowano udział do 5 osób. 

Dotychczas odbyły się: 
w dniach 22- 23.03.2018 r. Dwudniowa konferencja "Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych" - organizowana przez  Świętokrzyską Rybacka Lokalna Grupa Działania  więcej na http://swietokrzyskalgr.pl/index.php?c=&id=&s=2

w dniach 9-10.04.2018  Szkolenie "Wzorcowe gospodarstwo rybackie" organizowane przez  RLDR "Opolszczyzna"  więcej na http://lgropolszczyzna.pl/12-aktualnosci/774-szkolenie-pt-wzorcowe-gospodarstwo-rybackie
logo 3

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij