Aktualności

Rubizmo

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zostało zaproszone przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do prezentacji działalności animacyjnej i wybranych praktyk w ramach wirtualnej wizyty, która odbyła się 13.04.2021. Wizyta jest jednym z działań projektu RUBIZMO - “Business models for modern rural economies “ (Modele biznesowe dla nowoczesnej gospodarki wiejskiej). 

 

Mieliśmy okazję do zaprezentowania rezultatów wieloletnich działań, bazujących na współpracy sektorów, na rzecz tworzenia oferty obszaru. Dobre praktyki biznesowe pochodziły: z  Ośrodka Rekreacyjnego „Górecznik” pod Przygodzicami,  Gospodarstwa Rybackiego K. Raftowicza Ruda Żmigrodzka, Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego ( KOM) z Milicza. 

W realizowanym w latach: 2018-2021 projekcie uczestniczy 11 krajów. Uczelnie i instytuty badawcze, zrzeszenia przedsiębiorstw z branży rolniczej, agencje rolnicze i firmy konsultingowe:  Szwecja, Niemcy, Belgia, Dania, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Grecja oraz Polska reprezentowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Celem projektu RUBIZMO jest zmiana aktualnego trendu i przyczynienie się do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju na bardzo zróżnicowanych obszarach wiejskich poprzez stymulowanie na dużą skalę oraz wdrażanie udanych, innowacyjnych modeli biznesowych w sektorze rolno-spożywczym, opartych na biologii łańcuchów wartości, ochronie środowiska i idei zrównoważonego rozwoju.

Dla osiągnięcia celu w ramach projektu RUBIZMO zostanie zidentyfikowanych i wyselekcjonowanych 50 udanych przypadków biznesowych i 20 nowych modeli biznesowych.

Udostępnione narzędzia:

•             wirtualna biblioteka przypadków biznesowych (aby zainspirować i poinformować potencjalnych przedsiębiorców o możliwościach biznesowych),

•             wskazówki dotyczące tworzenia korzystnych warunków dla wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych (aby pomóc władzom publicznym i sieci obszarów wiejskich w tworzeniu ram dla innowacji),

•             zestaw narzędzi do tworzenia klastrów i rozwoju sieci na obszarach wiejskich,

•             wsparcia dla transformacji (aby pomóc indywidualnym przedsiębiorcom zrozumieć, które modele biznesowe są najlepiej dostosowane do ich sytuacji, i w jaki sposób dokonać  wdrożenia zmian).

 

Zapraszam na stronę projektu, tam też wkrótce znajdą się opisy dobrych praktyk z Polski.

 

https://rubizmo.eu/
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij