Organy

Rada Programowa LGD 2016-2022

Rada Programowa LGD jest organem decyzyjnym, określonym w Statucie, powołanym do oceny wniosków oraz określenia wysokości wsparcia dla operacji w ramach wdrażania LSR w perspektywie 2014 -2020.

Rada Programowa LGD została wybrana na kolejną kadencjępodczas XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w dn. 27 lutego 2020.


W skład Rady wchodzi do 5 osób, reprezentujących sektory: gospodarczy, publiczny i społeczny.

Skład Rady:

1. Karol Girus - sektor rybacki, Gospodarstwo Rybackie Możdżanów
2. Grażyna Krajewska - sektor społeczny, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej
3. Iwona Grobelna - sektor społeczny, Fundacja Doliny Baryczy
4. Joanna Maja Jeż - sektor publiczny, Gmina Milicz
5. Alicja Przybylska- sektor rybacki, Stawy Milickie SA


Archiwalne wpisy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij