Aktualności

Sprawozdanie Zarządu, zmiany w Zarządzie oraz Radzie przyjęte

W dniu 21.06.2018 w Miliczu miało miejsce XXIV Sprawozdawcze Walne Zgromadzanie członków  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Głównym punktem programu było przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Przedstawione przez Prezes  – Ingę Demianiuk- Ozga,  sprawozdanie z szeroko prowadzanej dziwności statutowej zarówno w  formie działalności nieodpłatnej (m.in. funkcjonowanie biura, działalność lokalnej organizacji grantowej,  działań aktywizujących) jak i  działalności odpłatnej (m.in. działania aktywizujące, sklep internetowy, udostepnienie sprzętu), zostało  pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rewizyjną i jednogłośnie przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Tym samym Zarząd  w składzie: Inga Demianiuk Ozga – prezes, Piotr Kryszczak – wiceprezes, Jan Bernacki – skarbnik, Dariusz Skina – sekretarz, Kazimierz Grzemski – członek, uzyskał absolutorium za rok 2017.

Kolejnymi punktami Zgromadzenia było odwołanie w wyniku rezygnacji członka Zarządu - Kazimierza Grzemskiego oraz członka Rady Programowej LGD -Beaty Piekalskiej. Walne zdecydowało o nieuzupełnianiu składu Zarządu (zgodnie ze statutem Zarząd może liczyć do 5 osób) oraz o wyborze p. Iwony Grobelnej do Rady Programowej LGD. Po uzupełnieniu w skład Rady, odpowiedzialnej za wybór wniosków składanych w ramach konkursów na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, wchodzą przedstawiciele: sektora rybackiego -  Karol Girus (Gosp. Rybackie Możdżanów)  – przewodniczący, Alicja Przybylska (Stawy Milickie S.A), sektora publicznego - Joanna Maja Jeż (Gmina Milicz), sektora społecznego – Grażyna Krajewska (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej), Iwona Grobelna (Fundacja Doliny Baryczy).

Dokumentacja Zgromadzenia  wraz z prezentacją stanu wdrażania LSR i harmonogramem działań udostępniona jest tu.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij