Aktualności

Ustalenia – spotkanie w sprawie organizacji Dni Karpia 2018

Dni Karpia to okres wzmożonej aktywności turystycznej w Dolinie Baryczy. To okazja do zorganizowania i przeprowadzenia wyjątkowych, różnorodnych inicjatyw związanych z obszarem. W tym roku wydarzenia odbywać się będą we wrześniu, październiku i do 11 listopada.
Wspierane są przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji  karpia oraz związanych z hodowlą karpia walorów turystycznych obszaru,  jesienna oferta aktywnych podmiotów gastronomicznych, usługowych w zakresie turystyki i edukacji regionalnej, oraz podmiotów publicznych angażujących się w organizację wydarzeń  mieszkańców prezentujących dorobek kulturalny, producentów i usługodawców z obszaru.
13 lutego odbyło się spotkanie organizacyjne na którym krótko podsumowaliśmy zeszłoroczne Dni Karpia  (m.in. nad czym musimy jeszcze popracować – patrz załącznik) i ważne zagadnienie jakim jest wspólna praca nad jakością wydarzeń. W roku 2017 wprowadziliśmy narzędzie ankietowe, które pozwoliło nam przy odbieraniu nagród gromadzić opinie uczestników na temat wydarzenia.
Możemy dzięki temu wygenerować:
• indywidulane oceny każdego organizatora – które były rozdawane na spotkaniu (jeżeli ktoś chce otrzymać taką kartę oceny prosimy zgłosić się do biura Stowarzyszenia, Milicz)
• najważniejsze, powtarzające się uwagi uczestników w grupie wydarzeń: aktywnych, edukacyjnych, plenerowych, kolacji, zawodów wędkarskich – w załączniku
• ogólne dane profilu uczestnika – w załączniku
• dane profilu uczestnika wg rodzaju wydarzenia – w załączniku
Omówiliśmy też propozycję zasad przystąpienia do Dni Karpia 2018 – zebrane w załączniku, propozycje wspólnego udziału w kampaniach medialnych, sposób finansowania Dni Karpia, propozycję rozwijania konkursu kulinarnego Mistrz Karpia.
Nowości – Dni Karpia 2018 - najogólniej można podsumować
• Wszystkie wydarzenia mają bilety/wejściówki Każdy bilet ma zagwarantowany gadżet z DK
1. Komercyjne kolacje: ilość osób = ilość biletów/gadżetów, w przypadku dodruków wyższa cena, płatne z góry przed odbiorem biletów (termin: przed podpisaniem umowy – marzec 2018)
2. Komercyjne – inne niż kolacje - ilość osób = ilość biletów/gadżetów, w przypadku dodruków wyższa cena, płatne z góry przed odbiorem biletów abonament w zależności od ilości osób zadeklarowanych w wydarzeniach (termin: przed podpisaniem umowy – marzec 2018) 30 osób – opłata minimalna 50 zł, od 31 do 80 – 100 zł, powyżej 80 osób 150 zł  rozliczenie w kosztach biletów.
3. Niekomercyjne: ilość osób zadeklarowanych = 1/4 ilości biletów/gadżetów, nie więcej niż 200 szt. (podmioty dostają wyniki ankiet bez danych osobowych oraz mają możliwość wpisania indywidulanego pytania z danej grupy wydarzeń np. o rozpoznawalność sponsora, inne…), wpłacają abonament w zależności od ilości osób zadeklarowanych 30 osób – opłata minimalna 50 zł, od 31 do 80 – 100 zł, powyżej 80 osób 150 zł  rozliczenie w kosztach biletów.
• Możliwość przekazanie biletów, wejściówek do puli nagród do wygrania np. nie tylko z wydarzeń DK ale np. z pobytów, posiłków, (darmowe lub atrakcyjny rabaty)
• Oznaczenia imprez gwiazdkami oceny (na podstawie opinii z ankiet) + ewentualnie najlepsza opinia z danej imprezy, przy wysoko ocenianych jako wzmocnienie przekazu
• Ilość wydarzeń wpisanych w program uzależniona od ogólnej oceny uczestników wydarzenia (np. kolacje  oceniane nisko będą mogły wpisać tylko 1 imprezę do kalendarza wydarzeń)
• Przystępujący pierwszy raz do wydarzenia lub nisko oceniani – przedstawienie planu wydarzenia przed podpisaniem umowy.
• Zapisy – termin preferencyjny dla podmiotów najwyżej ocenianych – pierwsze zapisy na spotkaniu, potem dla tych, którzy mieli najwyższe oceny – do 20 lutego, inni do 28 lutego
• Przy układaniu kalendarza wydarzeń będziemy próbować stworzyć ofertę kompleksową weekend (zwiększenie atrakcyjności turystyki pobytowej) – kolacja, aktywne, edukacyjne, wędkarskie lub plener
• Będziemy promować Dni Karpia na bazie naszej bazy danych – uczestników Dni Karpia 2017

Harmonogram:
1. przesłanie mailem zgłoszeń do organizatorów najwyżej ocenianych 16 lutego – Stowarzyszenie – daje możliwość wpisania się wcześniej w kalendarium wydarzeń do 20 lutego
2. wypełnienie zgłoszeń Termin dla wszystkich do 28 lutego (deklaracja daty, ilości biletów, charakteru imprezy, opis)- Organizator
3. weryfikacja zgłoszeń, ogłoszenie kalendarza wydarzeń do ostatniej korekty – 2 marca
4. podpisywanie umów, opłata za wydarzenie – od 6 marca do 16 marca


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij