Aktualności

Wizyta Studyjna - Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w Dolinie Baryczy

Od 28 - 30 września b.r. gościliśmy w Dolinie Baryczy Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

Północe Kaszuby, Kaszuby Środkowe oraz tereny wokół Mielna to obszary o unikatowym w skali kraju bogactwie przyrodniczym. Na terenie zdiagnozowano potrzeby dotyczące zarówno zintegrowanych działań w zakresie łączenia posiadanych walorów we wspólne szlaki i produkty, inwestycjie związane z ochroną środowiska i zabezpieczeniem cennych przyrodniczo obszarów jak i szczególnie podnoszenia wiedzy mieszkańców i turystów oraz promowania proekologicznych postaw i zachowań.
Wyjazd pozwolił uczestnikom, poznać Dolinę Barycz- miejsce w którym udało się w znacznej mierze zintegrować występowanie stawów rybackich, działalności rybackiej z tworzeniem lokalnych produktów i usług turystycznych. Na przestrzeni kilku latach stworzono markę „Dolina Baryczy Poleca” - specyficzną i unikatową ofertę turystyczną i edukacyjną, która z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalna w regionie i Polsce.
Uczestnicy przekonali się, jak ważne jest szukanie możliwości współpracy, budowanie kompromisu pomiędzy przyrodą a gospodarką czy to rybacką czy turystyką, zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności dla zrównoważonego rozwoju obszaru. 
Cel wyjazdu studyjnego:
- poznanie ciekawych metod i form partnerskiej współpracy na obszarze Doliny Baryczy
- zapoznanie się z historią tworzenia marki obszaru opartej na walorach  przyrodniczych i kulturowych.
- zapoznanie się z doświadczeniami i rozwiązaniami w edukacji przyrodniczej.
Uczestnicy:
- Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w tym: Nadmorski Park Krajobrazowy, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stacja Badań Wędrówek Ptaków - UG, Zrzeszenie Rybaków Morskich, organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Nowa Holandia, Stowarzyszenie Obrony Półwyspu Helskiego oraz przedstawiciele samorządów.
oraz partnerzy:
- Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
- Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
Program:
Turystyka przyrodnicza, oferta obserwacji ptaków - infrastruktura do obserwacji, zwiedzanie muzeum rybactwa http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/96#scroll-to 
KOM  - kreatywny obiekt multifunkcyjny, oferta edukacyjna, prezentacja specyfiki obszaru i działań LGD - specyfika obszaru. www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/118#scroll-to
Dom Drzewa - Leśny Kompleks Promocyjny - Edukacja Leśna, Oferta edukacyjna, ścieżka przyrodnicza
Ceglany dom  - turystyka wiejska, zachowanie tradycyjnej architektury,
Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach Turystyka Rowerowa - przejazdu rowerami  wraz z obserwację ptaków. http://www.dbpoleca.barycz.pl/products/view/115#scroll-to
Malinea przetwórnia owoców, pijalnia soków - dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego, http://www.dbpoleca.barycz.pl/products/view/291#scroll-to
Gospodarstwo rybackie – różnicowanie działalności rybackiej - karczma rybna, zagroda danieli. http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/109#scroll-to
Gospodarstwo rolne - kwaszarnia kapusty i ogórków, dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego http://www.dbpoleca.barycz.pl/manufacturers/view/161#scroll-to
Wizyta studyjna była praktycznym podejściem i inspiracją do dalszej pracy na obszarze każdej z grup uczestniczących w projekcie, której celem ma być zachowanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów regionu, na których budowana jest oferta turystyczna.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij