Aktualności

XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie- relacja

W dniu 15.02.2017 r. w sali konferencyjnej CETS w Krośnicach odbyło się XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Spośród 99 członków, w tym uprawnionych do głosowania 76, którzy opłacili składkę w terminie – w posiedzeniu wzięło udział 38 członków. W tym: przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych w osobach burmistrza gminy Twardogóra, wójta Gminy Cieszków, zastępcy burmistrza gminy Odolanów .
Posiedzenie poświęcone było przyjęciu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy w zakresie dostosowania zapisów do znowelizowanych aktów prawnych, a także określenia limitu środków dla jednostek sektora finansów publicznych.
Ponadto przyjęto zmiany w regulaminach prac organów Zarządu i Rady Programowej LGD.
Uzupełniony został skład Zarządu, którego sekretarzem został wybrany p. Dariusz Skiba – z Gminy Żmigród. Obecnie skład Zarządu stanowią:
Inga Demianuk- Ozga -Prezes Zarządu -mieszkaniec gminy Milicz, Piotr Kryszczak – Wiceprezes (Przygodzice), Jan Bernacki (Twardogóra), Dariusz Skiba (Żmigród), Kazimierz Grzemski (Cieszków).
Zaktualizowany został skład Rady Programowej LGD - odpowiedzialnej za wybór wniosków i ustalenie kwoty wsparcia. W związku ze zobowiązaniami wynikającymi z wyboru lokalnej strategii w składzie Rady muszą być: reprezentanci sektora gospodarczego – rybackiego 40 %, sektora publicznego do 30 %, kobieta oraz osoba do 35 r.ż. W związku z wycofaniem się z pracy w Radzie 4 podmiotów rybackich oraz braku rekomendacji do pracy przez inne gospodarstwa rybackie z obszaru- skład Rady z 15 osób musiał zostać zredukowany do 5 osób.
Po aktualizacji w skład Rady wchodzi: 2 reprezentantów sektora gospodarczego rybackiego - gospodarstwo rybackie Możdżanowów – Karol Girus (Sośnie ), reprezentant Spółki Stawy Milickie – Alicja Przybylska (Milicz),1 reprezentant sektora publicznego – pełnomocnik Gminy Milicz - Joanna Maja Jeż (jako jedyna w Radzie poniżej 35 r.ż), oraz 2 reprezentantów sektora społecznego – Towarzystwo Przyjaciół Cieszkowa w osobie Grażyny Krajewskiej (Cieszków) oraz Beaty Piekalskiej- osoby fizycznej (Krośnice).
W trakcie Walnego Zgromadzenia Prezes poruszyła bardzo istotny problem dotyczący planów odstąpienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od rekompensat wodno-środowiskowych dla sektora akwakultury (gospodarka rybacka śródlądowa, na którą w skali kraju przeznaczonych zostało 92 mln €). Zgodnie z planami ministerstwa cała alokacja na Działanie "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" (nowa nazwa) zostanie przesunięta na potrzeby Rozdziału 1 (rybołówstwo morskie).
Trwałość rekompensat wodno-środowiskowych zapoczątkowanych już w 2010 roku, jest podstawą rozwoju zrównoważonej akwakultury. Decyzja MGMiŻS nie została poprzedzona jakimikolwiek konsultacjami, a jej ewentualne skutki będą bardzo szkodliwe zarówno gospodarczo, jak i w wymiarze ekologicznym. Stawy karpiowe to często jedyna ostoja przyrody na danym terenie, objęta w wielu miejscach w kraju obszarem ochronnym Natura 2000, a utrzymywana jedynie staraniem rybaków. Hodowle karpi prowadzone są na ziemiach polskich od około 800 lat według tradycyjnej technologii, łącząc walory produkcyjne i prośrodowiskowe. Natomiast całkowite zaniechanie prac rybaków na rzecz środowiska w sytuacji braku „rekompensat” doprowadzi do jednoczesnego dramatycznego załamania wielu hodowli w kraju, jak i pogorszenia stanu środowiska naturalnego z żyjącymi tam dziś prawnie chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.
Dotychczasowy brak decyzji oraz plany wycofania środków na rekompensaty wpływa zdaniem Prezes na zmiejszenie aktywności środowiska rybackiego.
Środki z rekompensat pozwoliły w poprzedniej perspektywie gospodarstwom rybackim (od Stawów Milickich po małe, kilku hektarowe gospodarstwa) w Dolinie Baryczy na realizację szeregu inwestycji. Zagrożenie jest tym bardziej realne, że do realizowanych w nadchodzących latach inwestycji, rybak dołożyć musi nawet do 50% środków. Jest to więc również realne zagrożenie dla wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym osiągnięcia wskaźników wsparcia sektora rybackiego. Prezes zwróciła się do rybaków o zainteresowanie się problemem w ramach branżowych organizacji.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij