Aktualności

XXV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

Zarząd Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, Uchwałą XLV/124/19 z dn. 29.05.2019,
zwołuje XXV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 26 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 17.00 na terenie Gospodarstw Rybackiego w Drogoszowicach (gm. Twardogóra).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.
 2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
 4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2018 rok.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018 (XXV/132/19).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXV/133/19).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXV/134/19).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu naliczania diet Rady Programowej LGD (XXV/135/19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady Programowej LGD (XXV/136/19).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Skarbnika Zarządu lub innej osoby wskazanej przez Zarząd odpowiedzialnej za finansową weryfikację dokumentów (XXV/137/19).
 14. Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że dokumenty będące przedmiotem XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl w załączeniu do niniejszego artykułu.

Ewentualne uwagi do treści uchwał prosimy składać na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl) do dnia 19.06.2019r.

 

Po zakończeniu Zgromadzenia (od ok.18:30 do 19:15) jako kluczowy partner projektu realizowanego przez pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zapraszamy na spotkanie poświęcone realizacji projekt pt. Opracowaniu krótkiego łańcucha dostaw dla dystrybucji karpia milickiego,
w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje badanie i zaangażowanie w krótki łańcuch dostaw gospodarstw rybackich, usług gastronomicznych, detalicznych, noclegowych i turystycznych z terenu Doliny Baryczy. Badaniami objęty zostanie również obszar Wrocławia oraz grono konsumentów ryb z Doliny Baryczy.

W ramach spotkania omówione zostaną założenia projektu, uczestnicy będą mieli okazję podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami związanymi łańcuchem dostaw karpia. Przewidziane jest wypełnienie anonimowej ankiety.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Inga Demianiuk Ozga - Prezes Zarządu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij