Aktualności

XXVII Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Zarząd Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, Uchwałą XLXI/147/20 z dn. 08.09.2020,

zwołuje XXVII Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
w dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz.17
w Ośrodku Kultury w Cieszkowie ul. W. Sikorskiego 35

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia LGD „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu.
 2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
 4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania (tutaj projekt) Zarządu za rok 2019 (XXVII/139/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXVII/140/20)
 10. Podsumowanie pracy Zarządu (kadencja 2016-2020), w tym Informacja Zarządu o zmianach w LSR.
 11. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej (kadencja 2016-2020).
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 13. Wybór członków Zarządu (kadencja 2020-2024)
  1. Wybór Prezesa Zarządu
  2. Wybór Członków Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu i członków Zarządu (XXVII/141/20).
 15. Wybory członków Komisji Rewizyjnej (kadencja 2020-2024).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej (XXVII/142/20).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Zarządu (XXVII/143/20).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXVII/144/20).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXVII/145/20).
 20. Wdrażanie LSR – harmonogram prac i naborów.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie XXVII Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.
Projekty uchwał dostępne są poniżej

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że dokumenty będące przedmiotem XXVII Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl.

Ewentualne uwagi do treści uchwał prosimy składać na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl) do dnia 25.09.2020r.

 

 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Inga Demianiuk Ozga - Prezes Zarządu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij