Aktualności

Zaproszenie na spotkanie organizatorów wydarzeń Dni Karpia 2018

Zapraszamy wszystkie podmioty, które chciałyby organizować wydarzenia w ramach Dni Karpia 2018, na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 13.02.2018 (wtorek)  o godz. 11:30 – 14:30, w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej, pl. ks. E. Waresiaka 7, w Miliczu (Uwaga! Jeżeli liczba uczestników spotkania będzie duża, możliwe jest przeniesienie spotkania w inne miejsce - wówczas wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni).
Zakończyły się emocje związane z zeszłorocznymi Dnia Karpia, podsumowaliśmy ten gorący okres i....przyszedł czas na organizację następnej edycji - Dni Karpia 2018.

Zapraszamy organizatorów do planowania wydarzeń we wrześniu, październiku i listopadzie - mamy nadzieję, że planując działania do połowy listopada przedłużymy sezon turystyczny obszaru.
Wspierane są przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji  karpia oraz związanych z hodowlą karpia walorów turystycznych obszaru,  jesienna oferta aktywnych podmiotów gastronomicznych, usługowych w zakresie turystyki i edukacji regionalnej, oraz podmiotów publicznych angażujących się w organizację wydarzeń  dla mieszkańców prezentujących dorobek kulturalny, producentów i usługodawców z obszaru.
Na spotkanie proszę przygotować propozycje wydarzeń Dni Karpia 2018 – daty, nazwę, charakter wydarzenia.
W Programie spotkania m.in. co sprawdziło się w zeszłym roku a co nie, zasady przystąpienia do organizacji Dni Karpia 2018, harmonogram, podsumowanie i wnioski …
Zaproszenie na spotkanie w załączniku.
Jako koordynator staramy się o pozyskanie środków na koordynację, wydanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, utrzymanie kontaktów z mediami, organizację konkursu Mistrza Karpia, konferencji podsumowującej. Finansowanie jest prowadzone z wielu źródeł: ze środków publicznych, unijnych, partnerów wspierających oraz organizatorów wydarzeń. Mamy nadzieję, że korzyści dla rozwoju obszaru są widoczne, a porównując 10 czy choćby 5 lat wstecz widać wyraźny progres w wielości, dostępności i obecności mieszkańców i turystów na wydarzeniach.

Załączniki do artykułu:
Zaproszenie_organizacjaDK2018( Zaproszenie_organizacjaDK2018.pdf 208 kB )Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij