Aktualności

Zaproszenie na XXVIII Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

L. Dz. 7/IX/2021/ W

Milicz. 13.09.2021r.

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Zarząd Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, Uchwałą IX/19/21 z dn.13.09.2021,
zwołuje XXVIII Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz.17
w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach ul. Wrocławska 52

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia LGD „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” - Prezes Zarządu
 2. Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
 4. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2020 rok
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020 (XXVIII/146/21)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXVIII/147/21)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXVIII/148/21)
 11. Wdrażanie LSR wydłużenie realizacji do 2024– zakres zmian, bonus- harmonogram prac i naborów.
 12. Informacja o założeniach do programowania na okres 2021-2027.
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie XXVIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że dokumenty będące przedmiotem XXVIII Sprawozdawczego  Wyborczego Walnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl.

Ewentualne uwagi do treści uchwał prosimy składać na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl do dnia 24.09.2021r. Dokumenty znajdują się pod niniejszym artykułem.

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij