Aktualności

Nabór na pracownika Biura LGD

W związku z przystąpieniem do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022, Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Specjalista lub referent ds. wdrażania i monitoringu LSR - przewidywany wymiar zatrudnienia 1 etat 

Oferty należy złożyć lub przesłać (decyduje data wpływu) na adres biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” pl. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, w terminie do 20.06.2017 r. do godz.16.00  

Oferta powinna zawierać 
1.     list motywacyjny
2.     CV
3.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4.     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach
5.     dokumenty potwierdzające staż pracy

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds.wdrażania i monitoringu LSR/ dotyczy naboru na stanowisko referent ds. wdrażania i monitoringu LSR
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij