Grunty o dobrej lokalizacji są dziś na wagę złota. Dlatego, mimo rosnących cen działek, zainteresowanie parcelami, również o charakterze rolniczym, nie słabnie. Zasady kupna i sprzedaży różnego rodzaju działek określone są ustawowo. Ostatnia nowelizacja regulująca te kwestie weszła w życie w 2019 roku. Sprawdźmy jak te zasady wyglądają teraz, czyli kto i w jaki sposób może dziś kupić działkę rolną?

Co warto wiedzieć o działce rolnej?

Działkę o charakterze rolniczym, czyli taką, na której należy prowadzić działalność rolną, może kupić każdy. Warunek jest jeden. Jej powierzchnia nie przekracza 0,3 hektara. Tak niewielki teren, mimo że w rejestrach figuruje jako rolny, da się przeznaczyć na dowolny cel. Kupić go może zarówno osoba fizyczna jak i deweloper, spółka czy firma. Jak wspominaliśmy, Państwo nie narzuca rodzaju prowadzonej na nim działalności czy jego przeznaczenia. Sprawa komplikuje się, gdy chcemy kupić większy teren rolny. Parcele o powierzchni od 0,3 do 1 hektara trudniej jest nabyć, wiąże się to z ograniczeniami i większą ilością formalności.

Grunt rolny do 1 ha może kupić osoba nie prowadząca formalnie działalności rolniczej. Właśnie dlatego tego typu działki cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. Aby nabyć podobną nieruchomość trzeba zobowiązać się jednak do prowadzenia na niej gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat. Kolejną ważną zasadą jest prawo pierwokupu, które w przypadku tego typu działek przypada Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Co ważne, to cel, na który przeznaczymy grunt przez ustawowe 5 lat. Nie ma przy tym obowiązku posiadania statusu rolnika.

Co jeszcze warto wiedzieć? Jeśli działkę rolną o omawianej wielkości kupi osoba fizyczna, to osobiście musi zajmować się prowadzeniem gospodarstwa. Areału nie można też sprzedać ani przekazać. Wyjątki musi zatwierdzić wspomniany ośrodek. Zasady te dotyczą zarówno 1 hektarowych działek, jak i łącznego areału od 0,3 do 1 hektara.

Większe działki rolne

A co jeśli chcemy kupić działkę rolną o powierzchni powyżej hektara? Według aktualnych przepisów do tego mają prawo tylko osoby będące rolnikami indywidualnymi. Musi ona zamieszkiwać daną gminę minimum 5 lat i prowadzić w tym czasie udokumentowaną działalność rolniczą. Co ciekawe, gospodarstwo indywidualne nie może przekroczyć 300 ha areału. Wyjątkiem jest powiększenie istniejącego majątku lub dziedziczenie ziemi w tej samej gminie.

Oczywiście od wymienionych wyżej zasad istnieją wyjątki i zakup każdej działki jest przypadkiem indywidualnym. W niejasnych sytuacjach, lub gdy stara się o to nabywca, zakup może być poparty przez KOWR. Właśnie dlatego, gdy poważnie myślimy o jakiejś działce, przede wszystkim powinniśmy udać się do Urzędu Gminy i zapytać o inne oferty. Działki rolne, na które jest niewielu chętnych, łatwiej kupić na wyjątkowych zasadach. Parcele takie są dużo tańsze niż działki budowlane, co wpływa na ich status oraz obowiązki, które się z nim łączą.