Aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2017

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2017 
NA CO ?
W ramach Programu Działaj Lokalnie 2017 wspierane będą projekty, które 
inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, 
służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. 
w podejmowanych  działaniach przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego
służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy
Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu  - do pobrania 
DLA KOGO ?
Program  „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacjach pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:
- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy tj:  Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
JAK i KIEDY?
Termin naboru: 21.04.2017 – 22.05.2017
Termin realizacji projektów:  1 czerwiec 2017 – 31 grudzień 2017
Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 31.05.2017
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl 
Wypełniony wniosek należy przesłać do 22.05.2017 do godz. 23:59.
Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.
ILE ?
Łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku wynosi min. 55 000,00 zł
Maksymalna  kwota dotacji do 6.000 zł,
- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy
- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,
- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.( co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych) 
JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.
ZAPRASZAMY na SZKOLENIA
Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.
Szkolenia: Centrum Aktywności Lokalnej Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna) parter 
27.04.2017 –( czwartek )godz. 16.00 -18.00 
11.05.2017 (czwartek) godz. 16.00 – 18.00 
Konsultacje: 
Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
Informacji udzielają:
Pola Chrzan  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy
Inga Ozga  - animator lokalny, dyrektor biura 
OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,
tel. 71 38 30 432, partnerstwo@nasza.barycz.pl
biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij