Aktualności

Wizyta szkoleniowa w Dolinie Baryczy

W dniach 4-6 oraz 11- 13 czerwca 2018r. odbyły się dwie tury wizyty szkoleniowej pt: Karp bogactwem Doliny Baryczy. Celem wizyt była prezentacja doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promocji obszaru Doliny Baryczy w oparciu o realizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” działania sieciuje, dywersyfikację działalności gospodarstw rybackich i rolnych.

Specyfikę obszaru i doświadczenia w budowanie oferty w Dolinie Baryczy w oparciu o projekty zrealizowane w latach 2006 – 2018 w ramach wdrażania strategii, przedstawiła prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – gospodarz wizyty. Szukając z uczestnikami odpowiedzi na pytanie konkurować czy współpracować? – zaprezentowała na przykładzie Kolorowego Szlaku Karpia oraz Dni Karpia w Dolinie Braczy, dobre praktyki, z okresu 13 lat, w zakresie skutecznego wspięcia i promocji rybackiego charakteru obszaru. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się systemowy Program Edukacja dla Doliny Baryczy przybliżający wiedzę o specyfice obszar już najmłodszym mieszkańcom
i realizujący idee trójsektorowego partnerstwa angażującego samorządy, przedsiębiorców i organizacje.

Przedstawiciele Spółki Stawy Milicie – największego gospodarstwa rybackiego w Europie, działającego w obecnej formie od 2010 roku– zaprezentowali doświadczenia w dywersyfikacji działalności rybackiej tj. budowaniu szerokiej oferty produkcyjnej, przetwórczej i gastronomicznej a także pobytowej, rekreacyjnej, edukacyjnej. Uczestniczy mieli okazję skorzystać z gościnności obiektów w Rudzie Sułowskiej - noclegów i gastronomii obiektu Hotelu Naturum
i Gospody 8 Ryb, a także wziąć udział w Fotosafari czyli edukacyjnej przejażdżce bryczką konna z przewodnikiem po terenie rezerwatu Stawy Milickie. W programie nie zabrakło zwiedzania muzeum tradycji rybactwa, płuczki, patroszalni czy zajrzenia do wnętrza food trucka dostosowanego do podawania potraw z ryb. Informacjami o tym jak być widocznym, jak budować markę, wizerunek, współpracować za mediami, podzieliły się osoby odpowiedzialne za marketing. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się filmowa prezentacja historii specyfiki Stawów oraz dobre praktyki z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Tematyka budowania marki i promocji, na mniejsza skalę, przedstawiona została w Gospodarstwie Rolnym Sznajder. O tym jak sprzedać produkt, na bazie praktycznych doświadczeń promocji produktu (kiszonki i soki warzywne), który został odkryty po 15 latach obecności na rynku z ogromną pasją opowiadała niezwykle charyzmatyczna gospodyni. Wizyta w gospodarstwie rolnym połączona była z degustacją produktów.

W ramach wizyty nie zabrakło również prezentacji atrakcji historycznych związanych z hodowlą karpia – uczestnicy wizyty odwiedzili zachowane Ruiny Pałacu Hatzfeldów w Żmigrodzie Miejsca gdzie żyli przedwojenni gospodarze, którzy przez ponad 300 lat prowadzili gospodarkę rybacką na stawach Doliny Baryczy.

W ostatnim dniu uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z unikatową atrakcją – Rezerwatem Olszyny Niezgodzkie, gdzie podziwiali zachowane fragmenty pierwotnego charakteru zalesień olszynowych, zalewanych wodą.

Kulminacyjnym punktem była wizyta w rodzinnym Gospodarstwie Rybackim Ruda Żmigrodzka. Historia gospodarstwa i decyzja o dywersyfikacji działalności dzięki wykorzystaniu środków z UE stała się podstawą do prezentacji dobrych praktyk skutecznego marketingu. Prezentacja szerokiej oferty gospodarstwa opartej na systemie sprzedaży bezpośredniej, patroszalni oraz Karczmy Rybnej w połączeniu z planowaną ofertą edukacyjną stała się inspiracją i zachęta do korzystania ze środków dla wielu uczestników.

Wizyta była doskonała okazją do wymiany wzajemnych dobrych praktyk i nawiązania kontaktów. Uczestnicy obu tur wizyt, wysoko ocenili organizację i program – wyjeżdżali zauroczeni Doliną Baryczy i zainspirowani do własnego dalszego rozwoju.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij