Aktualności

XXIII Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, zwołuje XXIII Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Przygodzicach w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Wrocławska 52, (gmina Przygodzice)

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie XXIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

2.       Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków. 

3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

4.       Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).

5.       Zatwierdzenie porządku obrad.

6.       Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2016 rok

Wprowadzenie do sprawozdania za 2016

Sprawozdanie merytoryczne za 2016

Rachunek zysków i strat 2016

Bilans 2016

Dodatkowe informacje

7.       Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)

8.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 (XXIII/121/17)

9.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXIII/122/17)

10.    Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej (XXIII/123/17)

12.    Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej (XXIII/124/17)

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIII/125/17)

15.    Wolne wnioski

16.    Zamknięcie XXIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Załączniki do artykułu:
XXIII_Program Walne na 22.06.17- na stonę 08.06.2017( XXIII_Program Walne na 22.06.17- na stonę 08.06.2017.pdf 258 kB )Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij