spływy kajakowe doliną baryczy

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Duża część bogatego w rzadką faunę i florę terenu zwanego Doliną Baryczy znajduje się na terenie największego parku krajobrazowego w Polsce. Ustawa o ochronie przyrody nadaje tego typu kompleksom specjalny status ze względu na ich wartość historyczną, kulturową lub właśnie przyrodniczą. Walory krajobrazowe są też cennym zasobem, który przydaje się w kształtowaniu postaw proekologicznych i nadaje się do szeroko pojętej edukacji przyrodniczej.

Czytaj dalej
spływy kajakowe doliną baryczy

Atrakcje w dolinie Baryczy

Dolina Baryczy to piękny i coraz bardziej popularny pod względem turystycznym park krajobrazowy położony na północny – wschód od Wrocławia. Utworzono go 3 czerwca 1996 roku na podstawie rozporządzenia Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego w sprawie utworzenia i ochrony parku krajobrazowego „Dolina Baryczy”. W artykule opiszemy najważniejsze z nich, które znajdują się na terenie, jak i w pobliżu parku.

Czytaj dalej