Jeszcze niedawno bez pozwolenia na budowę można było stawiać jedynie małe domy rekreacyjne, o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Zmiana przepisów, która weszła w życie 3 stycznia 2022 r., pozwala na budowę domów (zarówno rekreacyjnych, jak i całorocznych) o powierzchni zabudowy do 70 mkw. według uproszczonej procedury, jedynie na zgłoszenie. Jak to zrobić i co jest wymagane?

Jaki dom rekreacyjny można zbudować?

Zacznijmy od tego, że dom rekreacyjny budowany na zgłoszenie musi służyć do rekreacji indywidualnej i być budynkiem parterowym. Na zgłoszenie wybudujesz więc domek letniskowy na własny użytek, ale już nie pensjonat. Jeśli natomiast jego powierzchnia przekracza 35 mkw., przepisy precyzują jego maksymalne wymiary – rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m. Oprócz tego możesz zbudować maksymalnie jeden taki dom na każde 500 mkw. działki (przy czym nie uwzględnia się domów położonych na działkach sąsiednich).

Budowa domu rekreacyjnego na zgłoszenie – jak to zrobić?

Warto zacząć od przeanalizowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, by sprawdzić, czy interesujący Cię dom w ogóle można postawić na danej działce. Zdarza się bowiem, że MPZP precyzuje nawet takie szczegóły jak wygląd budynków.

Jeśli nie ma MPZP – decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli na danym terenie nie ma planu, wystąp o decyzję o warunkach zabudowy. Aby decyzja została rozpatrzona, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

• działka ma dostęp do drogi publicznej;
• co najmniej jedna sąsiadująca działka jest zabudowana w sposób umożliwiający określenie charakteru zabudowy i wymagań dotyczących nowych budynków;
• teren jest uzbrojony w wystarczającym stopniu, by można było na nim realizować budowę;
• działka nie wymaga odrolnienia ani odlesienia (w przypadku gruntów rolnych o klasach IV-VI nie trzeba starać się o zgodę na zmianę ich przeznaczenia);
• działka nie znajduje się w obszarze, w którym obowiązuje zakaz budowania obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ani w strefie wyznaczonej w otoczeniu gazociągu bądź rurociągu.

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dołącz wymagane załączniki:

• mapę zasadniczą;
• mapę ewidencyjną;
• graficzne przedstawienie planowanego zagospodarowania terenu i charakterystyki zabudowy;
• decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych;
• dokumenty potwierdzające dostęp do infrastruktury technicznej;
• potwierdzenie uregulowania opłaty skarbowej;
• oraz ewentualnie pełnomocnictwo i potwierdzenie opłaty skarbowej za nie.

Decyzje dla domów budowanych na zgłoszenie wydawane są w ciągu 21 dni od złożenia wniosku.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia

Kolejnym krokiem jest skompletowanie wszystkich dokumentów, na które składają się:

• jak wspomniano – MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy;
• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
• projekt zagospodarowania działki lub terenu;
• szkic lub rysunek planowanej zabudowy (w przypadku domu rekreacyjnego nie jest wymagany projekt architektoniczno-budowlany);
• oświadczenie, że dom będzie budowany na własne potrzeby;
• jeśli rezygnujesz z zatrudnienia kierownika budowy – oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za kierowanie budową.

Dokumenty złóż do odpowiedniego urzędu – prezydenta miasta bądź starosty; można to zrobić osobiście, online bądź pocztą zwykłą. Następnie zgłoś planowaną budowę powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – można to zrobić elektronicznie, przez stronę https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/. Wtedy można przystąpić do prac budowlanych.