Duża część bogatego w rzadką faunę i florę terenu zwanego Doliną Baryczy znajduje się na terenie największego parku krajobrazowego w Polsce. Ustawa o ochronie przyrody nadaje tego typu kompleksom specjalny status ze względu na ich wartość historyczną, kulturową lub właśnie przyrodniczą. Walory krajobrazowe są też cennym zasobem, który przydaje się w kształtowaniu postaw proekologicznych i nadaje się do szeroko pojętej edukacji przyrodniczej.

Historia i charakterystyka Parku

Park Krajobrazowy “Dolina Baryczy” powstał 3 czerwca 1996 roku. Jest on niezwykle rozległy, bo obejmuje aż 9 gmin i rozciąga się między dwoma województwami. Piękne krajobrazy kotlin Dolnego Śląska i Wielkopolski mają ogromny wpływ na przyrodę tamtejszych terenów. Całkowita jego powierzchnia to aż 87040 ha. W czasie wizyty w Parku możemy podziwiać bogate przyrodniczo obszary Kotliny Żmigrodzkiej i

Milicko-Odolanowskiej, a także część Wysoczyzny Południowowielkopolskiej i Wału Trzebnickiego. Dodatkowo teren Parku opływa rzeka Barycz, płynąca wzdłuż równoleżnika ze wschodu na zachód.

Specyficzne ukształtowanie terenu sprawia, że tereny rzeczne płyną po niewielkim spadku i dzięki temu w dolinie możliwe jest tworzenie niskim kosztem dużych zbiorników wodnych. Robiono tak już w średniowieczu. Obecna łączna powierzchnia stawów rybnych na terenie Parku to blisko 7500 ha. Pogrupowane w kompleksy akweny są wizytówką Doliny Baryczy i tworzą niezwykle bogatą i wyjątkową przyrodę tych terenów, będąc jednocześnie siedliskiem unikalnej fauny. Wizyta w podobnym miejscu może być wyjątkowym przeżyciem również dlatego, że dzika przyroda jest tu kształtowana z jej wiekowym poszanowaniem. Zdobycze kulturowe i warunki przyrodnicze, jakie tu zastaniemy są pod tym względem jedyne w swoim rodzaju.

Co warto zobaczyć w Dolinie Baryczy

Na terenie parku znajdziemy dobrze zachowane zabytki, będące pozostałościami po osadnictwie wczesnośredniowiecznym. Jak już wspominaliśmy, walory tego miejsca odkryto wcześnie i dziś możemy znaleźć tu ślady pierwszych mieszkańców. W czasie wizyty w Parku Dolina Baryczy możemy oglądać zarówno grodziska, jak i barokową architekturę sakralną. Z racji bogatej przyrody świetnie zachowały się też granice parków przydworskich, to tam można dziś podziwiać stare aleje drzew, na przykład dębów.

Miejsce z pewnością jest idealnym celem wycieczek dla osób spragnionych zieleni. Ponad 40% terenu parku to zbiorowiska leśne.

Co ważne, na terenie Parku stwierdzono występowanie wszystkich nizinnych typów lasów, oprócz bagiennego. Tak bogaty i rozległy ekosystem sprawia, że Dolina Baryczy do dziś jest domem dla wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Przeważają tu lasy bukowe, jednak systemów roślinnych jest aż 121. Niektóre z nich są charakterystyczne tylko dla współdziałania człowieka z naturą. Właśnie dlatego miejsce to powinien odwiedzić każdy, kto potrzebuje ukojenia wśród zieleni parkowych alei i rybnych stawów. To właśnie te ostatnie zapewniają bezpieczne siedlisko nie tylko rybom, ptakom czy gadom, ale i niezliczonej liczbie paproci i grzybów, z których znaczna część występuje wyłącznie tu.